NoOOXML: Кажете НЕ на ISO стандратизацията на Microsoft Office формата


Кажете НЕ на ISO стандратизацията на Microsoft Office формата

Желая националните стандартизационни комитети членове на ISO да гласуват „ПРОТИВ“, в гласуването за приемане на спецификацията ISO DIS 29500 (Office OpenXML или формат OOXML) като стандарт, поради следните причини:

 1. Вече има същестуващ стандарт ISO26300 наречен Open Document Format (ODF): наличието на втори стандарт ще създаде разходи, объркване и несигурност за гражданите, бизнеса и в административния сектор;
 2. Не съществува реална имплементация на OOXML доказваща надеждността на спецификацията: в Microsoft Office 2007 се използва специална версия на OOXML, но не могат да се създават файлове с формат спазващ OOXML спецификацията;
 3. Спецификацията е непълна. Например липсва информация как да се приложи autoSpaceLikeWord951 и useWord97LineBreakRules2
 4. Повече от 10% от примерите в предложената спецификация не могат да бъдат ретифицирани като стандартен XML;
 5. Не е гарантирано, че всеки може да напише софтуер, имплементиращ частично или пълно OOXML спецификацията, без да бъде подведен под отговорност за нарушаване на патенти или неплатени лицензионни такси от Microsoft;
 6. Предложената спецификация противоречи на други ISO стандарти. Например ISO 8601 (Представяне на дати и часове), ISO 639 (Представяне на имена и езици) и ISO/IEC 10118-3 (Криптографски хеш фунцкии);
 7. Съществува дефект във файловия формат за електронни таблици, който не позволява въвеждане на дати преди 1900-та година: тези дефекти касаят както OOXML спецификацията, така и следните версии на Microsoft Excel 2000, XP, 2003 и 2007.
 8. Предложената спецификация не е създадена вземайки под вниамие опита и експертната оценка на всички заинтересувани страни (като например производители, търговци, потрбители и контролни органи), а самостоятелно от Microsoft.

NO to the Microsoft Office format as an ISO standard

I ask the national members of ISO to vote „NO“ in the ballot of ISO DIS 29500 (Office OpenXML or OOXML format) for the following reasons:

 1. There is already a standard ISO26300 named Open Document Format (ODF): a dual standard adds costs, uncertainty and confusion to industry, government and citizens;
 2. There is no provable implementation of the OOXML specification: Microsoft Office 2007 produces a special version of OOXML, not a file format which complies with the OOXML specification;
 3. There is information missing from the specification document, for example how to do a autoSpaceLikeWord95 or useWord97LineBreakRules;
 4. More than 10% of the examples mentioned in the proposed standard do not validate as XML;
 5. There is no guarantee that anybody can write software that fully or partially implements the OOXML specification without being liable to patent lawsuits or patent license fees by Microsoft;
 6. This format conflicts with existing ISO standards, such as ISO 8601 (Representation of dates and times), ISO 639 (Codes for the Representation of Names and Languages) or ISO/IEC 10118-3 (cryptographic hash);
 7. There is a bug in the spreadsheet file format which forbids any date before the year 1900: such bugs affect the OOXML specification as well as software applications like Microsoft Excel 2000, XP, 2003 and 2007.
 8. This standard proposal was not created by bringing together the experience and expertise of all interested parties (such as the producers, sellers, buyers, users and regulators), but by Microsoft alone.

Използвайте Linux , използвайте Open office и Koffice.

Linux дистрибуциите имат преводи на Български , а и Open office също – защо да плащате или да крадете програми като можете да използвате безплатни такива. Като единственото което се изискава от Вас е да си ги свалите – безплатно от страниците на програмите? Нищо повече а това че било за хора които разбирали много и т.н вече не важи инсталациите на Ubuntu , Fedora , Debian … са направени за всеки който не може да се справи с леснички графични инсталатори.

При желание може да подопомагате в разработване , превод или нещо друго което може да се търси… всичко е за НАС и от НАС !

Advertisements

About slideworld

Just a man. https://slideworld.wordpress.com/ http://prikazki.org/ http://facebook.com/prikazki.org/

Posted on 13/04/2009, in Разни and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Вашият коментар.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: