Category Archives: мисли

Нещо малко , но от мен.

Измислих го с очите си

измислих го с очите си

Измислих го с очите си,
светът пред мен бавно се откри.
Как рано сутринта с първите лъчи
създадох моите мечти.

Измислих го с очите си,
светлината бавно го разкри
и показаха се цъфнали дървета
и мокри птички със пеещи души.

Измислих го с очите си,
това е ден безкраен, отчетлив,
където хората се учат
да казват само истини…

10.03.2016 с благодарности към Ангелите


10 години стават откакто се създаде тази страница и минаха толкова неусетно. Благодаря на всички които са спрели за миг в своето ежедневие и са намерили поне малко спокойствие с мен.

Леко зимно настроение

sun_day_winter

Във слънчев ден
от вятъра понесен.
Студа смразява ми ръцете,
усмихнат – чувствам се отнесен.

Целувка чувствам от скрежта,
понесена снежинка над леда.
Прегръщам преспата голяма
и усмивка на лицето ми изгрява.

Куче свито на кълбо
грее се на слънцето само
поглежда с просешка усмивка,
а в сърцето благославям го с въздишка.

20,01,2016 г.
––-

Отдавна не съм писал тук за това искам да ви пожелая прекрасна нова година :)

Петте ключа в Духа

петте ключа

Обърнете внимание – цялата програма, дадена от Господ Елисейя, влиза в състава само на един от ключовете за успешно преобразуване на всичките ни тела и за влизането ни в Нов Ред. А както ще стане ясно след малко, всичките ключове са добре известни на всички ни и за тях ни е говорено вече в Посланията. Но сега ни се помага да ги систематизираме и осъзнаем по нов начин и ни се дава нужният импулс да ги отработим и прилагаме в живота си, за да успеем да се подготвим и да преминем по най-добрия начин през преходните времена.

http://edinenie-vsemirno.bg/bg/napatstviya/pk1_9.htm

Отговорът на Господ Елисейя:

Първият ключ включва Покаянието и Прошката, дадени още от Възлюбения Иисус. Този ключ – Покаянието и Прошката – покаянието към Отца, към Бога, към Възнесените Същества на Светлината, към ближните и прошката, която ви се дава от вашия Отец Небесен, а също и прошката с ближния, която си давате помежду си – служи за преобразуването на отрицателните кармични записи, създадени във всички въплъщения, включително до този момент, тук и сега.“

Вторият ключ е спазването на Единния Всеобщ Всемирен Закон в неговата пълнота. За Живите човешки същества това означава да се спазват всички Божествени Закони.

Господ Елисейя допълни, че един от Божествените закони е „Грижете се за своя храм като за Храм Божий, понеже той е такъв”. Когато сме във въплъщение, нашият храм са четирите ни низши тела – физическото тяло, астралното тяло, менталното тяло и етерното тяло. И Господ Елисейя каза, че всеки трябва да бъде много внимателен и да води правилен начин на живот относно сън, храна, облекло, чистота на всички тела, на всички нива – чистота на чувства, мисли, слова и дела.

За какво служи този ключ – спазването на Божествените Закони – за предпазване от натрупване на нова отрицателна карма.”

Третият ключ е постоянният правилен труд.

Този ключ служи за засилване на творческото начало. Чрез труда се стига до енергията на Сътворението. Тази енергия се подсилва толкова повече, колкото повече се труди човек по правилния от Божествена гледна точка начин.

Господ Елисейя поясни какво означава правилен труд – това е труд:

извършван в спазване на Божествените Закони;

в Радост;

с Благодарност най-голяма към Бога и към всички Сили на Светлината за помощта, която се дава по време на труда;

с Божествена Любов;

който е Божествено Благословен, още преди да е започнал;

извършван с прилагане на всички сили, способности и Божествени качества и добродетели, които има човек, отработени до този момент;

извършван в пълна съсредоточеност, внимание и старание – цялото внимание да е насочено към това, което се върши, за да бъде резултатът от труда с максимално възможното най-високо качество;

без преумора и крайно изтощение.

Четвъртият ключ е този, който Господ Елисейя даде в своето Послание – това всъщност е работата в духовността. И Той даде програма как правилно да бъде извършвана тази работа в духовността.

За какво служи този ключ? Господ Елисейя каза следното: „Този ключ – работата ви в духовността, помага да сте полезни за добруването на Живия Живот и в единение на фин план с всички Живи същества и цялото Творение на Отца.”

Под работа в духовността се разбира извършването на духовни практики:

сред природата на тишина и в чистота – това е много важно уточнение;

напълно безкористно и безусловно;

отдавайки енергията от служението си на Отца.

Когато човек по този начин извършва работата си в духовността, се създава Блага карма, която може да му бъде след това в помощ в труден момент.

И накрая петият ключ – вземането на правилни решения и правенето на правилни от Божествена гледна точка избори в живота, и възможността да се даде помощ, когато я поискате, за да успявате точно в това – винаги да вземате правилни решения и да правите правилните от Божествена гледна точка избори в своя живот. Този ключ бе даден на следващия ден след Посланието на Господ Елисейя, в Посланието на Господ Сурия от 26 март 2013 година.

За какво помага този ключ? Господ Сурия каза: „За да се задържите на Пътя към Отца и да продължите успешно своето еволюционно развитие”. Понеже ако изборите са погрешни, те извеждат човека директно извън Пътя.

Когато се спазват Божествените Закони, спира да се създава нова отрицателна карма. Покаянието и Прошката преобразуват старата карма. Но ако човек взема погрешни решения и прави погрешни избори в хода на живота в момента, въпреки че спазва Божествените Закони, придвижването му по Пътя може да спре. Понеже се проваля на тестовете, които са включени в жизнения му план за отработване на нови Божествени качества и за отваряне на съответните чакри. А планетата постоянно повишава своята енергетика и вибрация, целият Жив Живот се сънастройва спрямо новите промени в момента, в тези преходни времена, и този човек всъщност ще запази своя жизнепоток, ще спаси своята душа, но ако спре да се развива, той ще бъде без възможност да дойде в следващо въплъщение тук, на Земята. Ще дойдат само тези, които напредват в еволюционното си развитие, тези, които сега покажат, че са способни на напредък. И това са тези хора, които прилагат на дело в живота си и петте ключа, понеже всеки един от тях е изключително важен. Само при едновременното използване от който и да е човек на тези пет ключа в тези времена на преход, събитията се случват по най-добрия начин за дадения човек. Това е. В противен случай еволюцията му ще продължи, но на някакво друго, по-ниско стъпало, на друго място във Вселената.

И аз в този момент се възползвам от възможността да благодаря на Господ Елисейя за това, че Той с толкова малко думи, толкова нагледно и ясно, представи програмата за успешно преминаване на следващото по-високо еволюционно стъпало по време на прехода от пета към шеста раса на човешкия род на планетата Земя.

Благодаря Му, че ни даде Знанието към какво да се стремим и каква е причината да трябва да вършим всяко едно от нещата, влизащи в състава и на петте ключа, и колко важно е всяко от тях, и като научихме за какво служат ключовете, разбрахме колко важен е всеки един от тях и колко важни са всичките пет ключа, взети заедно. Тъй като те в съвкупност дават възможността за влизането в Новата Епоха на Новия Ред, на Златния Век. И точно петицата е числото на Нов Ред.

Тази информация е много важна. Радостна съм, че успях да я споделя с вас. И е голяма Божествена Милост, че беше указано тя да се даде още на първата среща веднага след като приех цикъла с тези Послания.

из „Единение – всемирно

От тук от там

satvorenie

През дните ми странни,
империи рухват.
Възпламенени от сърцата ни страстни.
Превърнати в дим, покрити с тинтява.

Поглеждал назад към тези отломки.
Уроците живи, изпълнени с моите чувства.
Колко старание и накрая разруха.
Промени, промени и вечна промяна.

Сега съм тук и сега.
Аз знам, че това е нова премяна.
Нов скок и ново начало,
изпълнено със слънце и мечти.

12.02.15 В.

Хора! Прогледнете!

Хора! Прогледнете!

Хора! Прогледнете!
Нима забравихте, че вий живейте?
Светът сте вие. А не насаме със „новините“.
Без насилие и толкоз кръв…

Природата ни, моля не сквернете!
И към животните с любов се обърнете.
Ръцете си в земята заровете
и на слънцето се отпуснете.

Приятели добри, животът е във вашите души.
Не давайте го вие за грошове и другите злини.
Пазете се и мигове добри си сътворете.
Споделени чрез прегръдките на приятели добри.

31.01.2015 В.

%d блогъра харесват това: